SON DAKİKA
haberL haberR

Harp Okulları Başvuru Koşulları 2013

25.03.2013 17:31  

TSK, Kara Hava, Deniz ve Jandarma Harp okullarına müracaat etmek isteyen adayların giriş şartları ve başvuru yöntemlerini açıkladı.

Harp Okulları Başvuru Koşulları 2013
KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE!
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

3. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

4. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

5. 2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,

6. Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden: a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) b. 11058 Fen Lisesi c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler) ç. 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) d. 11066 Özel Fen Lisesi e. 11025 Özel Lise f. 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise g. 30028 Lise Programı ğ. 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) h. 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi ı. 50019 Öğretmen Lisesi i. 11122 Sosyal Bilimler Lisesi mezunu olmak,

7. En fazla 20 yaşında olmak (1993 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)

8. 2013 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmak.

9. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.

10. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.

17. Harp Okulları seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

18. Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, belirtilen İnternet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

KARA HARP OKULU

Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir. Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita ve Jandarma sınıflarında subay yetiştirilmektedir. Kara Harp Okulunda uçucu olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkânı da sunulmaktadır. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (Yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yukarıda belirtilen programlarda verilen lisans diploması ile birlikte Teğmen olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında atamaları yapılmaktadır. Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânlarla birlikte kıt’a görevinde başarılı subaylara yurt dışında temel ihtisas kursları ile yüksek lisans, doktora eğitimi ve meslek hayatında yurt dışı geçici/daimi görev imkânları da sunulmaktadır. Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 2013 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki İnternet adresinden 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.) Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adayların, Bedenî Yeterlilik Sınavından ve Mülakat Sınavından alacakları puanların % 15’i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin yüzlük sisteme çevrilerek %70’ine ilave edilmesi suretiyle asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır. ÖSYS 2013 Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.)

İnternet adresi : http://www.tsk.tr http://www.kho.edu.tr İletişim için : (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)

DENİZ HARP OKULU

Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz subayları yetiştirmektedir. Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suüstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemiler, S/G botları, uçaklar, helikopterler ve birliklerde görev yapmaktadır.

Deniz Harp Okulunun İstanbul Tuzla’daki modern yerleşkesinde endüstri, bilgisayar, makine, gemi inşa, elektrik/ elektronik mühendisliği ve uluslararası ilişkiler dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim verilmektedir. Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.

Genç Bahriyelileri deniz koşullarına bedensel yönden hazırlamak maksadıyla Deniz Harp Okulunda her türlü spor imkânı sağlanmaktadır. Uluslararası düzeyde bile benzeri bulunmayan spor tesisleri ile geleceğin subay adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri verilmekte, tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan Deniz Harp Okulu öğrencilerine “tek yıldız dalgıç brövesi” verilmektedir. Öğretim binaları, laboratuarlar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kayıkhane ve öğrenci yaşam alanları ile eşsiz olanaklara sahip olan Deniz Harp Okulunun seçkin eğitimini tamamlayan Teğmenler mezun oldukları gün maaş almaya başlamakta, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadırlar. Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkânları da mevcuttur. 1773 yılından bu yana deniz subayı yetiştiren Deniz Harp Okulunda eğitim görmek, ülkemiz ve dünya denizlerinin altı, üstü ve semalarında onurla bayrağımızı dalgalandıran şanlı bahriyeliler arasına katılmak isteyen “GENÇ BAHRİYELİLER” www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr sitesine girerek ön kayıt yaptırınız.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan adaylar 2013 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Deniz Harp Okuluna girmek isteyen adayların 25 Mart – 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr İnternet adresleri vasıtasıyla ön kayıt yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön kayıt yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamaları sınavlarına çağrılmayacaktır. Ön kayıt yapabilmek için gerekli evrak/işlemler ile bilahare yapılacak ikinci seçim aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler Ocak 2013 tarihinden itibaren www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr İnternet adreslerinde yayımlanacaktır.

YGS sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak ilan edilecek puan türlerine göre “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı” belirlenecektir. Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar www.dho.edu.tr İnternet adresinde yapılacak duyuru ile ikinci seçim aşamalarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır.

Posta yolu ile çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. (Adaylar ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri www.dho.edu.tr İnternet sitesinden temin edebilecektir) İkinci Seçim Aşamaları her aday için 1-2 gün sürecektir. Deniz Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek olan ikinci seçim aşamalarında başarılı olan adayların, seçim aşamalarında gösterecekleri performanslar ile 2013 yılı Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) aldıkları puan dikkate alınarak aday performans puanları tespit edilecektir. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar“ aday performans puanlarına” göre sıralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu alan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. İkinci seçim aşama sonuçları www.dho.edu.tr İnternet adresinde ilan edilecek ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacaktır.

İnternet Adresi : www.dzkk.tsk.tr www.dho.edu.tr Telefon : (0 216) 395 26 30’dan 2500.

HAVA HARP OKULU


Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Hava Harp Okulunda, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimleri dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

Dört yıllık eğitim-öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır.

Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır. Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis ve sağlık imkânlarından yararlanmakta, yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaktadır. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da güçlenecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 2012 ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Kutucuğu işaretleyen veya işaretlemeyen adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında www.hho.edu.tr İnternet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

ÖSYM Bşk.lığının sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Baraj puan YGS 1,2,5,6 puan türlerine göre belirlenecek ve İnternet sitemizden yayınlanacaktır. Baraj puanını aşan adaylar diğer seçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilecektir. Davet edilen adayların isimleri ve Hava Harp Okulunda hazır bulunacakları tarih İnternet sitemizden yayınlanacaktır. Adaylar hazırlayacakları evrakları İnternet sitesinden indirecektir. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM1, TM2 ve TM3 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır.

Seçim süreci boyunca (en fazla dört gün sürecektir) isteyen adaylar Hava Harp Okulu tesislerinde kalabilecektir. Adayların yemek ve yatma ihtiyaçları Okul tarafından ücretsiz karşılanacaktır. İnternet sitesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşan adayların ikdm@hho.edu.tr adresine e-posta göndermeleri veya aşağıdaki telefonu arayarak yardım almaları gerekmektedir.

İnternet Adresi : http:www.ikdm.hho.edu.tr Telefon : 0 212 663 28 30

KARA, DENİZ, HAVA, JANDARMA VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

3. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan, Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

4. 2013 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmak,

5. 2013 Yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) katılmış ve belirlenecek taban puanı (Baraj Puanı) almış olmak,

6. Her Kuvvet Komutanlığı için ayrı ayrı hazırlanacak olan 2013 yılı Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kılavuzlarında yer alan kaynak okul ve bölümlerden mezun olmak,

7. En fazla 21 yaşında olmak (1992 ve sonrası doğumlu) (Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.),

8. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Meslek Yüksek Okuluna girmeye hak kazanacaktır.

9. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş veya ertelenmiş hükümlerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

11. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

12. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

13. Astsubay Meslek Yüksek Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

14. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’te belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, 15. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Balıkesir ilinde bulunmaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda astsubay yetiştiren parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Mekatronik bilim programlarında zengin atölye ve laboratuar imkânlarıyla iki yıl süreli ön lisans eğitimi ve iki yıllık eğitim boyunca 240 saat yabancı dil (İngilizce) eğitimi verilmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu ilgili programın ön lisans diploması, Astsubay Diploması ve yurt dışında geçerliliği olan Diploma Eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında atamaları yapılmaktadır. Her yıl mezun olan yaklaşık 100 öğrenci ulusal/uluslararası havacılık standartlarına uygun uçak/helikopter teknikeri sertifikası almaktadır.

Mezun olan öğrenciler, sınavsız geçişle Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim Fakültesi bölümlerinde (İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Konaklama İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler) veya Dikey Geçiş Sınavı ile branşlarının devamı programlarda lisans eğitimlerini tamamlayıp üniversite mezunu olabilmektedir. Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır. Her yıl belli kontenjan dâhilinde, Astsubaylıktan Subaylığa geçiş imkânı bulunmaktadır. Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini yakalamak isteyen gençlerimizi Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna bekliyoruz.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİMİ AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayı olmak isteyenler, 2013 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki İnternet adresinden 25 Mart-16 Mayıs 2013 (Saat 17.00) tarihine kadar ön kayıt başvurusu yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.

İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik sınavı, mülakat) çağrılmayacaklardır. Başvuruda bulunan adaylar, mezun oldukları/olacakları okul öğrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alınarak teknik bölümler ve işletme yönetimi bölümü için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak her bilim programı için ayrı ayrı “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı/Baraj Puanı” belirlenecektir. Belirlenen taban puanları ve bu puanlardan daha yüksek puan alan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrı ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.)

İnternet adresi : http://www.tsk.tr http://www.kkk.tsk.tr http://www.kho.edu.tr İletişim için : (0312) 562 11 11 ve 562 15 08 Kara Harp Okulu (0312) 417 51 90-96 (7 Hat) K.K.Astsb.MYO (0266) 221 23 50-51 (Dahili:4216)

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU


Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin kara birlikleri, denizaltıları, suüstü gemileri, uçak/helikopterleri, SAT/SAS birliklerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil güvenlik botları, uçak/helikopterleri ile kara birliklerinde görev yapacak astsubayları yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren bir kurumdur. Eğitim ve Öğretim süresi ön lisans düzeyinde 2 (İki) yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda; Deniz Ulaştırma ve İşletme, Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ve İşletme Yönetimi programları Altınova/YALOVA’da, Gemi Makineleri İşletme ve Elektrik programları ise Derince/KOCAELİ’de verilmektedir.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine aldıkları eğitimlere ilave olarak çağdaş Donanmamızın modern gemilerinde temel ve açık deniz eğitimleri verilmektedir. Eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanları ziyaret etmeleri, ülkemizi ve dünyayı tanımaları sağlanmaktadır. Bu seçkin eğitimi tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile mezun oldukları gün maaş almaya hak kazanmakta, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadır. 1890 yılından bu yana deniz astsubayı yetiştiren Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim görmek, ülkemiz ve dünya denizlerinin altı, üstü ve semalarında onurla bayrağımızı dalgalandıran şanlı bahriyeliler arasına katılmak isteyen gençler www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr adresinden 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında ön kayıt yaptırınız.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayı olmak isteyenler 2013 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu İŞARETLEMELİDİRLER. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için YETERLİ DEĞİLDİR. Buna ilave olarak Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmek isteyen adayların 25 Mart - 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr İnternet adresleri vasıtasıyla ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

İnternet üzerinden ön kayıt yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamaları sınavlarına çağrılmayacaklardır. Ön kayıt yaptırabilmek için gerekli evrak/işlemler ile bilahare yapılacak ikinci seçim aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler Ocak 2013 ayından itibaren www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr İnternet adreslerinde yayımlanacaktır. Başvuruda bulunan adayların mezun oldukları/olacakları öğrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alınarak www.damyo.edu.tr İnternet adresinde Ocak 2013 tarihinde yayınlanacak olan puan türlerinden aldıkları puanların en yükseğine göre sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenecektir.

Bölümlere ait puan türü ve kaynak okullarının ayrıntılı bilgileri başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi edinmek için ise (0 226) 462 83 10’dan 1594/1595 numaralı telefonlar aranabilir. Ön kayıt yaptıran adaylardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunca açıklanacak taban puanın üzerinde puan alan adaylar www.damyo.edu.tr İnternet sitesinde açıklanacak tarihler arasında kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci seçim aşamalarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır. Ayrıca posta yolu ile bir çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. İkinci Seçim Aşamaları her aday için 1-2 gün sürecek olup, ikinci seçim aşama sonuçları www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr İnternet adreslerinde ilan edilecek ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacaktır. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan ve sevk edilecekleri asker hastanelerinden “Askeri Öğrenci Olur” kararı alan adaylar ikinci seçim aşamalarında almış oldukları aday performans puanlarına göre sıralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.

İnternet adresi : http://www.dzkk.tsk.tr : http://www.damyo.tsk.tr : http://www.damyo.edu.tr İletişim için : (0226) 462 83 10 (1592-1593-1594)

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU


Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; Hava Kuvvetleri Komutanlığının astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön lisans düzeyinde, Akademik ve Temel Askerlik Eğitimi ile astsubayların Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapacağı sınıf, branş ve ihtisaslarda eğitim-öğretim veren yatılı bir askeri eğitim öğretim kurumudur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda tüm eğitim-öğretim faaliyetleri, 21’inci yüzyılın havacılık bilim ve teknolojisi ile bütünleştirilerek yürütülmektedir. Bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel şekilde yetişmek, Türkiye Cumhuriyeti semalarında, barış ve huzuru sağlamak için yapılan uçuşları desteklemek, zoru başarmak ve geleceği yakalamak istiyorsanız sizleri aramızda görmek istiyoruz. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) bünyesinde konuşlandırılmıştır. Eğitim-öğretim süresi iki yıldır. İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmakta, mezun olan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile göreve başlamaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Lise ve dengi okullar arasından belirlenecek kaynak okul türü ile öğrenim kolu, alan veya bölümlerinden 2012 yılında mezun olmuş olmak ya da 2013 yılı kayıt kabullerin yapıldığı tarihe kadar mezun olacak olmak (2012 yılından önce mezun olanlar veya 2013 yılı kayıt işlemlerinin yapıldığı tarihten sonra mezun olacaklar seçim aşamalarında başarılı olsalar dahi kayıt işlemleri yapılmayacaktır). Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayarak, “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı” olmak isteyenlerin; 2013 ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu işaretlemeleri ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna 25 Mart-16 Mayıs 2013 (saat 17:00) tarihleri arasında, İnternet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sadece “Askeri Okullara Girmek İstiyorum” seçeneğini işaretlemek YETERLİ DEĞİLDİR.

Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için, söz konusu seçeneği işaretleyen veya işaretlemeyen adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla ayrıca 25 Mart-16 Mayıs 2013 (17:00) tarihleri arasında http://www.tsk.tr veya http://www.tekok.edu.tr İnternet adresinden, konu ile ilgili alana girip gerekli bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Söz konusu hanenin Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvurusu esnasında işaretlenmemesi halinde, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvurmak için; http://www.tsk.tr veya http://www.tekok.edu.tr İnternet adresinden, konu ile ilgili alana girip gerekli bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasından sonra, başvuruda bulunan adaylar, http://www.tekok.edu.tr İnternet adresinde bulunan Hv.Astsb.MYO 2013 yılı başvuru kılavuzunda yer alan mezun oldukları/olacakları öğrenim kolu, alan veya bölümleri dikkate alınarak “Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenecektir.

Belirlenecek çağrı puanlarının üzerinde not alan adayların Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamalarına katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri Haziran 2013 ayı içerisinde http://www.tekok.edu.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır (Posta ile çağrı yapılmayacaktır). Ayrıntılı bilgi http://www.tekok.edu.tr İnternet adresinden veya 0.232.251 79 29 ile 0.232.251 16 00 (Dahili 4183/4184) numaralı telefonlardan edinilebilir.

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu; lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu miktarda muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde iki yıl süreli eğitim-öğretim veren, parasız yatılı askerî yükseköğretim kurumudur. İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmakta, başarılı olan öğrenciler Astsubay Çavuş rütbesi ile göreve başlamaktadır. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara-Beytepe’de; Jandarma Eğitim Komutanlığı kışlası içerisinde konuşludur. Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubayları, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde verilecek eğitim ve öğretimi müteakip Subay olabilmektedir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan Astsubaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi sosyal imkânlar sağlanmaktadır.

BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) başvuruda bulunmak isteyen adaylar giriş koşullarını 2013 yılı Ocak ayı içerisinde www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca JAMYO başvuru kılavuzunda belirtilen kaynak lise ve dengi okul türlerinden 2012 yılında veya kayıt kabul tarihine kadar (muhtemel Eylül 2013) mezun olması gerekmektedir. Başvuru işlemleri www.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır. Adayların 25 Mart - 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında www.tsk.tr internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. JAMYO başvuru işlemleri sonunda Jandarma Genel Komutanlığınca YGS–5 puan türünde ilân edilecek olan taban puana göre adaylar, Temmuz 2013 tarihinde ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi ve mülâkat) çağrılacaklardır. İkinci aşama seçme sınavları ve kesin kayıt ve kabul işlemleri ile ilgili her türlü duyuru www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu nedenle adayların başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler doğrultusunda www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak duyuruları takip etmeleri zorunludur. Ayrıntılı bilgi www.jandarma.tsk.tr internet adresinden veya 0.312.464 51 14 numaralı telefondan edinilebilir.

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA) SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyaç duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren, parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, sağlık alanında çeşitli teknikerlik programlarında iki yıl süre ile ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler, ön lisans diploması ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmektedir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği, yurt içi ve yurt dışı kurslar, geçici yurt dışı görevler gibi birçok imkân sağlanmaktadır.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİMİ AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunun ön lisans programlarına ilişkin hususlar 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr İnternet adresinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilecektir. GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayı olmak isteyenler, 2013 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir.

Paylaş
Tweet
Paylaş
Gönder
Yazdır
A
A
« ANA SAYFAYA DÖN SONRAKİ HABER »
  |  
« ÖNCEKİ HABER
Habere Yorum Yazın
Küfür, hakaret içeren, devlet büyüklerini aşağılayan, yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan yorumlar yayınlanmayacaktır. Yorum kriterlerine aykırı hareket edenlerin IP numaraları adli mercilere teslim edilecektir.
meslek lisesi öğrencisiyim son sınıfa geçtim hava harp okuluna girmek istiyorum bu mümkün mü ? lütfen acill
Misafir - 16:24, 11 Temmuz 2014 Cuma
bende girmek istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum aynen ben de
Misafir - 13:43, 05 Haziran 2014 Perşembe
Misafir - 13:08, 18 Şubat 2014 Salı
ben kara harp okuluna girmeyi çok istiyorum meslek liselerinin girmesini sağlarmısınız
Misafir - 22:07, 29 Kasım 2013 Cuma
meslek liseleri kara harp okulna girebilirmi
Misafir - 22:05, 29 Kasım 2013 Cuma
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın